Son 10 yılda yaptığımız yatırım bedeli 202 Milyon Euro

Politikalarımız

Bilgi Güvenliği

CMS Grubu ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve iş süreçlerimize bağlı varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

ISO 27001 standartlarına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarak standardın gerektirdiği dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere, sözleşmelere uyulması,

İş süreçlerimize yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

Bilgi Güvenliği açısından da sektörümüzde örnek bir kuruluş olmayı hedefleyerek, var gücümüzle çalışırız.

 

 

 

Çevre

Türkiye'nin ilk ve dünyanın önde gelen hafif alaşım jant üreticilerinden olan CMS, hammadde seçiminden başlayarak, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm kaynakları sağlayarak etkin bir Çevre Yönetim sistei ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Bu amaca ulaşmak için;

Çevre yönetim sistemini etkileyen iş süreçlerinin bağlantılı olduğu tarafların çevre ile ilgili beklentilerini ve tüm yasal gerekliliklerini karşılamayı,

Risk temelli düşünce yaklaşımı ile kuruluşumuzun doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği çevresel sonuçların değerlendirmesini yapmayı,

Çevre yönetim sistemine ilişkin olarak, atık yönetimi ve çevresel etkilere dair sonuçlar ile bağlantılı hesp verme sorumluluğunu almayı,

Planlamış olduğumuz çevre yönetim sistemine ait hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinin teşviki için gereken kaynakları sağlamayı,

İklim değişikliğinin üretim faaliyetlerimiz ve tedarik zincirimiz üzerinde doğrudan ve dolaylı uzun vadeli etkiler yaratabileceğinin bilincinde olarak karbon ayak izimizi azaltmayı,

Enerji verimliliği kapsamında çalışmalar yapmayı ve yenilenebilir enerji fırsatlarını dikkate almayı,

Su kaynaklarını etkin kullanarak su tüketimini azaltmayı

Faaliyetlerimiz sırasında hava ve su kalitesini en az etkileyecek şekilde üretim yapmayı,,

Teknik ve mali imkanlarımızı kullanarak kirliliğin önlenmesi ve çevrenn korunması için; atıkları kaynağında ayrıştırmayı , dğoal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı ve bu çalışmlaarın ölçüm sonuçlarının izleyerek kontrol etmeyi,

Kimyasal yönetim sorumluluğu bilinci ile kimyasal seçimi, kullanılması ve atık haline gelmesi aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde üretim yapmayı,

Çevre yönetim sistemimize ilişkin olarak tüm ilgililerin sisteme katılımını sağlamak için gereken eğitim, blgi vb kaynakları temin etmeyi ve katkılarını değerlendirerek, onları teşvik etmeyi,

Yaşam boyu döngü çerçevesinde geri dönüşümlü malzeme kullanımına odaklanmayı ve uygulanabildiği alanlarda çevreye zararsız malzemelerin kullanımını önceliklendirmeyi taahhüt ederiz.

 • Cevre Dostu Cms

  Çevre Dostu CMS Jant

  Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından 2001 yılından itibaren düzenlenen Çevre Ödülleri yarışması 2013 yılı Çevre Ödülleri

  devamını oku
 • Flow Form Teknigi Ile Cevreci Jant

  Flow Form Tekniği ile Çevreci Jant

  Gaziemir Tesisi’nde geçtiğimiz ay kullanılmaya başlanılan Flow form tesisi ile sektörde bir ilke imza atan CMS Grubu, Türkiye’de bu tekniği kullanan ilk jant üreticisi olmanın gururunu yaşıyor.

  devamını oku
 • Cms Cevreye Duyarli Uretim Anlayisiyla Global Standartlari Uyguluyor

  CMS, Çevreye Duyarlı Üretim Anlayışıyla Global Standartları Uyguluyor.

  CMS, Çevreye Duyarlı Üretim Anlayışıyla Global Standartları Uyguluyor. Türkiye'nin ihracatına olduğu kadar geleceğine de katkı sağlıyor.

  devamını oku
 

 

Kalite

Tüm çalışanların katılımı ile faaliyet konularında lider olarak, dünya kalite, norm ve rekabet koşullarında ürün ve hizmetler sunarak müşterilerinin tam tatminini sağlamaktır.

Bu amaçla;
1. En değerli varlığı olan çalışanlarının motivasyonunu ve sürekli gelişimini ön planda tutar.
2. Ürün ve hizmet sunarken müşteri beklentilerini aşmayı esas alır.
3. Kuruluşun performansını teknik ve mali yönden yükseltmek için çağdaş yönetim sistemleri kurar ve uygular.
4. Son teknolojileri uygular ve sektöründeki yeniliklerin öncülüğünü hedefler.
5. Tam zamanında üretim ilkesi ile güvenirlik, süreklilik ve saygınlığı hedef alır.
6. Rekabet, gelişim ve yatırıma kaynak yaratmak üzere en iyi sektörel karlılığı hedefler
7. Ürünlerinin çalışanlarına, müşterilere, kullanıcılarına ve çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmeyi esas alır.
8. Kalite yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetlerinde süreçler ile yönetim yaklaşımını esas alır.


Enerji

Türkiye’nin ilk ve dünyanın önde gelen hafif alaşım jant üreticilerinden olan CMS, otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirliğin temeli olan yakıt verimliliğine yönelik otomobillerin ağırlığı ve geri dönüşüm konularındaki çalışmaları ön plana çıkarmak ile birlikte, tedarik seçiminden başlayarak, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirirken sürekli gelişmeyi amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda;
1. Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, gereken bilgi ve kaynağı sağlamayı,
2. Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları, bilginin bütünlüğünü, kullanılabilirliğini, ulaşılabilirliğini, gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamayı,
3. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili uygulanabilir yasal, yönetmelik ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
4. Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,
5. Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, enerji hizmetlerinin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılmasında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı,
6. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir.

 


İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye'nin ilk ve dünyanın önde gelen hafif alaşım jant üreticilerinden olan CMS, hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik, mali ve insan kaynağını sağlayarak proaktif yaklaşım ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Bu amaca ulaşmak için;

 • Üst Yönetimden başlayarak tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok eden, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşumunu önleyen bir sistem kurmayı, işletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder,
 • Üretim ve hizmet faaliyetleri sırasında fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik risk etmenlerini değerlendirir ve koruyucu önlemler alır,
 • İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı taahhüt eder,
 • Yeni ürün, makine, tesis ve ekipmanın, iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirir,
 • Üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin temininde iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyum şartı arar,
 • İşyerinde yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında oluşabilecek yangın, doğal afet ve acil durum yaratabilecek diğer konuların risklerini değerlendirerek, acil durumların tanımlandığı ve müdahale şekillerinin belirlendiği bir acil durum planı oluşturur,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışanların, tedarikçilerin ve yüklenicilerin eğitimine önem verir. Tüm çalışanlarımız ve yüklenici firma çalışanlarını iş güvenliği koruyucu malzemelerini kullanmaya teşvik eder,
 • İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser,
 • İş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek için fırsatları dikkate almayı taahhüt eder,

 

 

CMS iş Etiği Kitapçığı

İNDİR

İnsan Kaynakları

Yıldızlara ulaşmak…

Şirket kültürümüze uyumlu, enerjik, takım çalışmasına inanan, alanında yetkin ve yüksek potansiyelli insan kaynağını bünyemize kazandırmak,
Sunduğumuz; sürekli gelişim odaklı eğitim uygulamaları ve rekabetçi gelişim olanakları ile çalışanlarımızın hem beceri hem de teknik bilgi kazanmalarını sağlamak,
Uyguladığımız performans yönetimi ile çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini takip eden, yüksek verimliliğe ulaşmaları yolunda onları ekip olmaya teşvik eden ve onlara değer veren, adil yaklaşımımız ile tercih edilen şeffaf bir iş ortamı yaratmak öncelikli hedeflerimizdir.

Bu şekilde takımın parçası olarak gördüğümüz her çalışanımızın katkısını önemsiyor ve elde edilen başarıyı paylaşıyoruz.

 


 

Müşteri Şikayetleri Ele Alma

Müşterilerimizden gelecek olan her türlü şikayetin, etkin ve verimli bir şekilde ele alınması ve müşteriye en kısa sürede geri bildirimde bulunularak müşteri memnuniyetinin sağlanması esastır.

Şikayetlerin değerlendirilmesinde tamamen objektif ve tarafsız olacağımızı, bu çerçevede tüm yasal şartlara uyacağımızı, müşterimiz nezdinde oluşacak tüm maliyetlere katlanacağımızı ve müşteri şartlarına riayet edeceğimizi taahhüt ederiz.

Tarafımıza ulaşan her türlü şikayet %100 gizlilik ilkesine uygun olarak CMS grupla muhafaza edilecektir. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek için eğitim dahil gereken tüm kaynaklar sağlanacaktır.

CMS grubu bir güven müessesesidir.