Avrupa’ da 100’ ün üzerindeki noktaya jant sevkiyatı yapıyoruz.

Garanti

1

Garanti süresi ürünün kullanıcıya teslim tarihinden itibaren başlar ve (2) iki yıl sürer. Garanti süresi içinde CMS jantın bakımı, onarımı ve değiştirme işlemi için geçen süre garanti süresine eklenir.


 

2

CMS jantları malzeme ve işçilik hatalarına karşı firmamızın garantisi altındadır. Jant ile birlikte verilen CMS ürünleri olan bijon (veya somun), göbek bileziği, kapak ve rozet ile beraber garanti kapsamı içindedir.


3

Malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalı olduğu kanısına varılan CMS jantı için, bu belge ve fatura ile birlikte Yetkili CMS jant satıcısına başvurularak arıza bildirim raporu düzenlenir. Teslim alınan jantın teknik incelemesi bedelsiz olarak firmamız tarafından yapılarak sonuç raporu tanzim edilir. Bu süre azami 30 gündür.


4

Satışa sunulan CMS jantlarının garanti süresi içinde malzeme ve işçilik hataları nedeniyle arızalanması ve bu durumun firmamız tarafından tespiti halinde söz konusu jantlar yenileriyle değiştirilir.


5

CMS jantın Montaj ve Kullanım Talimatı'nda belirtilen hususlara uyulmaması ve CMS sorumluluğu dışındaki nakliye işlemi sırasında doğacak bozukluklar garanti kapsamı dışındadır.


6

Kullanıcılar, Yetkili CMS Satıcıları ile aralarında meydana gelecek anlaşmazlık konularını CMS’ ye mektup veya telefonla bildirmek zorundadır.


7

Garanti Belgesi'yle ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.


8

110075 nolu bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.