04.11.07

CMS, Çevreye Duyarlı Üretim Anlayışıyla Global Standartları Uyguluyor.

CMS çevreyci fabrika

CMS, Çevreye Duyarlı Üretim Anlayışıyla Global Standartları Uyguluyor. Türkiye'nin ihracatına olduğu kadar geleceğine de katkı sağlıyor.

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise önde gelen hafif metal jant üreticilerinden biri olan CMS, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedefleriyle global standartlarda bir Çevre Yönetim Sistemi uygulamayı başarmasıyla dikkat çekiyor. Üretimde kurşun, asbest, cıva ve krom +6 gibi malzemeleri asla kullanmayan ve son 3.5 yıllık dönemde 650 bin YTL’nin üzerinde çevreci nitelikte yatırım yapan CMS Grubu, her iki fabrikası da ISO 14001 belgesine sahip az sayıdaki Türk yan sanayi firmaları arasında yer alıyor.

1985 yılında alüminyum alaşımlı jant üretimine başlayan CMS, bugün en son teknoloji ve yeniliklerin uygulayıcısı olarak "Hafif Metal Jant" sektöründe dünyanın önde gelen jant üreticilerinden biri olarak yerini koruyor. 1998 yılından bu yana Avrupa’da başta Toyota, Fiat, VW, Renault, PSA Grubu ve Bentley gibi markalara jant ihraç eden CMS Grubu, Türkiye’nin ihracatına olduğu kadar üretim ve hizmet aşamalarında uyguladığı çevre politikalarıyla da ülkemizin geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu anlamda çevre bilincini geliştirmek amacıyla çalışanlarının ve taşeronlarının eğitimine önem veren CMS Grubu, doğal kaynak tüketimini en aza indirecek çalışmalarıyla ve son 3.5 yıllık dönem zarfında çevreci nitelikte yaptığı 650 bin YTL’lik yatırımla bu konuya verdiği önemi ortaya koyuyor.

Türk Yan Sanayisinin En Çevreci Fabrikaları!

2003 yılında, Türkiye’deki yan sanayi kuruluşlarının ancak % 1’inin sahibi olduğu IS0 14001 belgesini Pınarbaşı Fabrikası’yla alan CMS, Çiğli Fabrikası’yla da 2004 yılında aynı belgeyi almaya hak kazanmıştır. 2005 ve 2006 yıllarında her iki fabrikaya da yapılan denetimlerde sıfır uygunsuzluk elde edilmesi, CMS’nin çevreye yönelik anlayışını yansıtmaktadır. Bununla birlikte 2001 yılından itibaren kromsuz ürün kullanımına geçen CMS Grubu, 2003 yılında Pınarbaşı Fabrikası’na tam arıtma, Çiğli Fabrikası’na ise ön arıtma sistemi kurdu.

Enerji Yönetimi’nde Tasarruf, Atık Yönetimi’nde Başarı!

2000 TEP üzerinde enerji tüketimi olan CMS, ilgili yönetmelik gereğince kendi içinde bir enerji yöneticisi atamıştır. Yeni ekipman alımında, enerji tüketim verimliliği gözetilerek mevcut en iyi teknikler seçilmektedir. Enerji tasarrufuna yönelik olarak sürekli iyileştirme gerçekleştirilmektedir. 2005–2006 döneminde merkezi hidrolik ve basınçlı hava dengeleme sistemi kurulmuş ve %15 tasarruf elde edilmiştir. Ayrıca 2006 yılında başlanan merkezi kesme yağı sistemi inşası devam etmektedir. 2006 yılında 294 bin ton tehlikeli atığı, lisanslı firmalara taşıtan ve geri dönüştüren ya da bertaraf ettiren CMS Grubu, tüm atıklarının geri dönüşün oranını da % 81’den % 84’e yükseltmeyi başardı.

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, hammadde kullanımı, atık yönetimi, acil durumlar ve enerji yönetimi konularında çalışanlara eğitimler vermeye özen gösteren CMS Grubu,  bu konularda 2003 - 2006 yılları arasında 9646 adam-saat eğitim vermesiyle de dikkat çekiyor! Bununla birlikte İzmirli jant üreticisi, Çeşme’de kurduğu CMS Ormanı’yla ağaç dikimi çalışmalarına devam ederek her anlamda çevreye katkı sağlayacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor!

Tüm Haberler