01.02.08

CMS Ar-Ge Stratejisi

CMS Ar-Ge Stratejisi

Kuruluşundan bu yana CMS; otomotiv yan sanayisinde, müşteri ihtiyaçlarına ve taleplerine göre şekillenen üretim anlayışı, yüksek kalite standardına sahip ürünlerin üretilmesi ve gücünü inovasyondan alan teknoloji odaklı, hafif alaşımlı jant üretiminde uzmanlaşmış, küresel bir oyuncu olmak misyonu ve sahip olduğu vizyon çerçevesinde kararlı adımlarla ilerlemektedir.

CMS'nin üzerinde derin bir uzmanlığa sahip olduğu Alüminyum alaşımları; yüksek dayanım / hafiflik oranı sebebi ile özellikle otomotiv sanayinde kabul gören bir bileşime sahiptir. Otomobilin ağırlığının azaltılması ve dolayısıyla yakıt ekonomisi ve bununla birlikte daha düşük çevre emisyon değerleri için motor, şase destek komponentleri ve jant imalatında tercih edilmektedir. Ancak, otomotiv sektöründeki hızlı değişimler ve zorlu rekabet ortamı üreticileri müşteri isteklerini karşılayabilmek için zorlamakta ve bunun için taleplere kaliteli şekilde cevap verebilmek adına üretim sektörünü, adaptif yöntemlere sevk etmektedir.

Bu noktada ise ürün malzemesinin karakteristiklerini iyi bir şekilde anlayıp ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmaların yapılması gerekliliği doğmaktadır. Bu karakteristiklere ait bilginin sağlanması sonucunda ise üretim daha hızlı ve kaliteli olacaktır. Ancak burada kalite teriminin özellikle otomotiv sektörü için daha güvenli ve dayanıklı ürünler anlamına geldiği hususu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla bir otomobil üreticisi için bahsedilen kalite tanımlamasını tamamlamak adına ürünün fonksiyonel özelliklerini iyileştirmek öncelikli vazifedir.

CMS'nin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları müşteriler ile son derece yakın çalışılarak, onların taleplerini ve teknoloji gündemini takip ederek verimli teknolojileri bünyesine adapte etmek üzere şekillenmektedir. 2007 yılı itibariyle, ciroya oranı % 0,35 olan 1.022.000 YTL'lik Ar-Ge bütçesi ile CMS, gün geçtikçe çeşitliliği artan müşterilerinin birbirlerinden farklı taleplerine cevap verebilmek için yeni ürün ve teknoloji geliştirme konusunda yatırımlarını sürdürmektedir. Özellikle teknoloji geliştirme konusunda TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programlarından yararlanmakta ve bu alanda üniversitelerle işbirliği yapmaktadır. 2008 yılı için de CMS toplam grup bütçesi olan 290 Milyon USD içerisinde % 2'lik bir pay ayırdığını söyleyebiliriz.

CMS, mevcut uzmanlık alanı dahilinde konumunu güçlendirmek için yeni ürün ve proses teknolojileri geliştirme çalışmaları konusunda ve daha verimli ve çevreci üretim teknolojilerinin entegrasyonu alanında odaklanarak gelişen fırsatları değerlendirmeye devam edecektir.

Geleceğe bakılacak olursa, son zamanların gündemini oluşturan "Küresel Isınma" konusunda özellikle taşımacılık sektörünün ve özel anlamda otomotiv sektörünün emisyon değerlerinin düşürülmesi alanındaki çalışmaları da daha verimli ve hafif araçların üretilmesini kapsamaktadır. CMS’nin uzmanlık alanı dâhilinde, daha yüksek dayanıma sahip, hafif jantların üretilmesi de önemli bir boyut oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, bu tür çevre dostu ürünlerin üretilmesinin yanı sıra bu ürünlerin üretilmesi esnasında daha az emisyon değerleri üreten teknolojilerin ve efektif bir malzeme geri dönüşümünün kullanılması CMS'nin geliştirme çalışmalarındaki çevresel sorumluluğunu kapsamaktadır.

Bilimin, inovasyonun ve çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması anlamında rakiplerinden farklı olarak CMS; yeni pazar fırsatlarının keşfedilmesi, kendi iş uzmanlığı ile uyumlu ortaklıkların geliştirilmesi alanında Ar-Ge yatırımlarına devam edecektir.

Tüm Haberler